K ORPO R A TIVNOG V O L ONTE R A/KE PREDUZEĆA ZAJEDNICE
1. U SK L ADITI INTERNE P R A VILNIKE 2. IZ G R ADITI TIM 3. PO T R AŽITE A K TIVNO S TI ZA K ORPO R A TIVNO V O L ONTI R ANJE 4. PRIPREMITE I OSMISLITE SV O JE UČEŠĆE U K ORPO R A TIVNOM V O L ONTI R ANJU 5. NE ZABOR A VITE IZ V JE S TITI

Infografika je razvijena u okviru inicijative Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH koju provodi Institut za razvoj mladih KULT uz finansijsku podršku Evropske unije. Infografika je napravljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj infografike isključiva je odgovornost Instituta za razvoj mladih KULT i ne odražava nužno stavove Evropske unije.